Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Vergadering Presidium

dinsdag 23 maart 2021

19:30
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
F.L.J. van der Meijden
Toelichting

Digitaal via MS Teams

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

  Toelichting agendapunt Nieuwsbrief Uniek sporten in de Peel, commissie Sociaal Domein:
  Doel is u nader te informeren over Uniek sporten de Peel en wat dit concreet voor Laarbeek betekent.
  De nieuwsbrief is 7 januari verzonden naar raad en cie SD
  .


  Toelichting agendapunt rechtmatigheidsverantwoording jaarrekening, commissie Algemene Zaken:
  Door een toekomstige wetswijziging van de gemeentewet en besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn wij als college vanaf 1 januari 2022 (voor het eerst over de jaarrekening over boekjaar 2021) verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Vanaf dat jaar is de externe accountant niet meer verantwoordelijk voor de controle op de rechtmatigheid.
  Met dit raadsvoorstel willen wij u informeren over de wijze waarop de invoering van de financiële rechtmatigheidsverantwoording plaats vindt en uw rol als gemeenteraad hierbij is.
  De auditcommissie brengt hier een nader advies over uit.


  Toelichting agendapunt Memo netschaarste en zonnepanelen, commissie Algemene Zaken:
  Toelichting naar aanleiding van de discussie in de raad over de motie van de fractie PNL.

 4. 4
  Evaluatie raadsvergadering 18 maart 2021
 5. 5

  • Verslaglegging raads- en commissievergaderingen